Zorgverleners

Selecteer s.v.p. de gewenste zorgverlening in de regio Apeldoorn Zuid-west, Beekbergen en Ugchelen:

Apotheek

Coaching bij kanker en re-integratie

Coaching bij Kanker 
Het hebben van kanker heeft veel impact op uw leven. Ziek zijn, de weg naar herstel en een nieuw evenwicht vinden zijn ingrijpend in uw dagelijks bestaan. Een kortlopend coachtraject biedt handvatten op psycho-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied, om weer energie op te doen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Tijdens dit proces begeleidt de coach u met een warm hart en rechte rug, waar en wanneer en zoals u dat wenst.

Diëtist

Diëtist

De diëtist kan u helpen bij vragen en/of problemen ten gevolge van (de behandeling van) uw kanker, zoals verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen en smaakverandering. Een goede voedingsinname draagt bij aan vermindering van bijwerkingen tijdens de behandeling. Ook kan de diëtist u bijstaan als er sprake is van ongewenst gewichtsverlies. U krijgt persoonlijk advies om uw eetpatroon aan te passen in alle fasen van uw ziekteproces. Wanneer normale voeding niet volstaat, kan de diëtist medische voeding voor u aanvragen.

Contactgegevens
Linda Roskam 

Amphion 34, Marconistraat 45, Oude Beekbergerweg 21, Frankenlaan 42, Apeldoorn
088-4253600
apeldoorn@dietheek.nl
www.dietheek.nl

Ergotherapie

Ergotherapie 

Ergotherapie biedt hulp als u moeite ondervindt ten gevolge van lichamelijke en/of cognitieve problemen. Uw betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer of kunnen blijven uitvoeren in de eigen woon-/werksituatie is uitgangspunt. Vragen kunnen gericht zijn op advies t.a.v. ondersteuning en verdeling van deze activiteiten, advies aan mantelzorgers en ondersteuning bij advies/ aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en voorzieningen.

Contactgegevens
Marike Robbers

Jean Monnetpark 19, 7336 BA Apeldoorn
06 – 46 29 53 82
 / 
Fax: 055 – 31 24 595
marikerobbers@ergo-apeldoorn.nl
www.ergo-apeldoorn.nl
Rianne Merks, ergotherapeut
055-5495149
rianne.merks@zgapeldoorn.nl
www.zorggroepapeldoorn.nl/zorg-en-behandeling

Fysio- en oedeemtherapie

Fysio- en Oedeemtherapie

Behandeling van kanker kan op verschillende manieren effect hebben op het menselijk lichaam. Operaties, chemokuren en bestralingen kunnen zorgen voor vermoeidheid, huidproblemen, zwelling, littekenweefsel, ontstekingen, conditievermindering  en bewegingsbeperkingen. De oncologie fysiotherapeut en oedeemtherapeut helpen u de kwaliteit van uw leven te behouden en/of te verbeteren in de herstelfase of palliatieve fase. Samen met u wordt een persoonlijk herstelprogramma op maat gemaakt.

Contactgegevens
Agnes Damming-Duurkoop
Bazemolenweg 32, 7339 HV Ugchelen

055-5330821

Kelsey van Bentum
Jean Monnetpark, 7336 BA Apeldoorn
055 – 5341082

Ingrid Laarman

Beatrijsgaarde 1, 7329 BK Apeldoorn
055-7851483
info@fysiotherapie-noordhuis.nl
www.fysiotherapie-noordhuis.nl

Joycen Galang
Bos & Weide Fysiotherapie
Oude Beekbergerweg 21, 7331 HL Apeldoorn
055-5331941
joycengalang@bosenweide.nl
www.bosenweide.nl

Huidtherapie en huidzorg

Huidtherapie en huidzorg

Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. Een huidtherapeut zal er alles aan doen om klachten als gevolg van huidaandoeningen te verminderen, op te lossen of te voorkomen. Specialisaties zijn o.a. oedeemtherapie, aanmeten van therapeutische elastisch kousen, wondverzorging, littekentherapie en lymftaping.

Logopedie

Logopedie

De logopedist begeleidt u bij problemen met (het slikken van) eten en drinken  en communicatie. Samen met u bekijkt de logopedist wat uw wensen en behoeften zijn en op welke manier deze functies kunnen worden verbeterd of gecompenseerd. U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het eten en drinken of u leert uw stem anders te gebruiken. Of u leert te communiceren met een communicatiehulpmiddel, zoals een iPad. Op verwijzing van de arts kan de logopedist u ook thuis behandelen.

Contactgegevens
Gésine Schepers, logopedist
Paramedische Dienst

055-5066144 Zonnehuis (maandag)
055-2013287 Dok-Zuid   (dinsdag en vrijdag)
06-22311181 Eerstelijn    (maa., din.,don., en vrijdag)

gesine.schepers@zgapeldoorn.nl

Contactgegevens
Logopediepraktijk C.E. Diets-van ’t Landt
Gezondheidscentrum Papenberg
Loenenseweg 1
7361 GA Beekbergen
Tel. 06-42849050 / 055-5062155                                                   

Email: c.diets@upcmail.nl
www.logopediebeekbergen.nl

Natuurgeneeskundige therapie / Massagetherapie

Natuurgeneeskundige therapie

De natuurgeneeskundige therapeut helpt bij het hervinden van uw lichamelijke kracht, wanneer u kampt met vermoeidheid en overbelasting. Door het geven van massages vermindert de stress en doet u nieuwe energie op. De oorzaak van klachten wordt aangepakt door middel van gesprekken, bewustwording en praktijkgerichte oefeningen. Waarmee u zelf actief kan bijdragen aan uw herstel.

Massagetherapie

De massagetherapeut geeft, binnen de beperkingen van de ziekte en de behandelingen, een optimale massage. Hierdoor raakt het lichaam niet verder uit balans, maar ontspant het juist. De massage kan in elke fase van de ziekte gegeven worden.

Contactgegevens
Manja Bodde
Bachlaan 1a
7333 CG Apeldoorn
055 5223336/ 06 21274574
paradox@upcmail.nl
www.ontstressnu.nl

Contactgegevens

Eugenie Wijburg,massagetherapeute
Joubertweg 14,
6861 DN Oosterbeek
06-42170536
info@juistebalans.net
www.juistebalans.net

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapie richt zich op lichamelijke problemen op het gebied van lichaamshouding en de manier van bewegen of psychosomatische vragen op het gebied van angst, paniek, hyperventilatie en/of chronische pijn. U leert hoe u uw lichaam zo gunstig mogelijk kan belasten bij dagelijkse handelingen zodat uw minder of geen klachten ervaart, dit kan door het aanbieden van ademtherapie. Samen met u wordt gezocht hoe het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning verbeterd kan worden zodat er weer balans ontstaat.

Oefentherapie NCP

Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte kanker is pijn. Het Netwerk Chronische Pijn heeft een behandelwijze ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, waaronder pijn bij kanker. De behandeling richt zich op alle factoren van de pijn. De oorzaken, de gevolgen en hoe u er het beste mee kunt omgaan. De begeleiding kan worden ingezet tijdens de behandeling van kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

Eveline de Jong
Jean Monnetpark, 7336 BA Apeldoorn
055 – 5341082

Contactgegevens

Gerie van de Vlekkert
Dok Zuid“,
1e Wormensweg 338, 7333 GZ Apeldoorn
Gezondheidscentrum “De Heeze“,
Graanhof 134, 7335 AG Apeldoorn
06-12218224

www.ademkracht.nl
info@ademkracht.nl

Medische Voetzorg

Om de conditie van de kankerpatiënten zo optimaal mogelijk te houden is de medisch pedicure opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en mits de situatie het toelaat de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een Oncologie Voetverzorger kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Podologie

Een registerpodoloog en zorgschoenspecialist herkent en behandelt voet- en voetgerelateerde   houdingsklachten om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen. Er zal een uitgebreide anamnese afgenomen worden, zodat uw hulpvraag duidelijk wordt. Met moderne apparatuur worden er metingen en onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van uw klachten.

Contactgegevens

Erika van Schooten (pedicure)

Helderingsweg 1 7351BE Hoenderloo
Loenenseweg 1  7361 GA Beekbergen
06-40866349
praktijkdeveluwe@hotmail.com
www.praktijkdeveluwe.nl

Contactgegevens

Annemarie Hylkema (medische voetzorg)
Loenenseweg 1
7361 GA Beekbergen
Tullekensmolenweg 88, 7364 BC Lieren
055-5064226
a.hylkema1@kpnplanet.nl
www.hylkema-podologie.nl

Psychologische zorg

Psychologische zorg

Het leven met een ziekte zoals kanker is een traumatische gebeurtenis op zich, voor uzelf en voor uw omgeving. Wat hiervoor (nog) nodig is en hoe dit vorm te geven staat centraal in het proces wat de psychologisch zorgverlener met de cliënt aangaat. Herstel en steun vinden voor trauma’s en kwetsuren, in het bijzonder binnen seksualiteit en zingevingsvragen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

 

Raadpleeg een praktijk voor psychologische zorg in een ander deel van Apeldoorn.

Thuiszorg.

Binnen uw wijk wordt gewerkt met kleine teams bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden, die 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn.
Er wordt zorg geboden in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn voor de patiënt. Deze zorg wordt aan huis gegeven en afgestemd op uw behoeften.

Contactgegevens
janetjanssen@verian.nl

06-52745055
06-11905591
Zorglijn Verian
088-1263126

Palliatieve zorg 

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat hij of zij niet meer zal genezen. De zorg richt zich in deze palliatieve fase vooral op het voorkomen en behandelen van klachten. Tevens is de zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase kunnen beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht.

Contactgegevens
Marian Blauw

06-23795462
Eperweg 20a, Oene
coordinatoren@kruimelschaar.nl
http://www.kruimelschaar.nl/index.php/terminale-zorg

Contactgegevens

Trudy Willems & Berdine Koekoek

Albert Schweitzerlaan 31, 7334DZ Apeldoorn
0636581651
b.koekoek@gelre.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/

Contactgegevens

Hetty van der Veen

Regentesselaan 2B
7316 AC Apeldoorn
055-5295520
06-51601320 (altijd bereikbaar)

Zorgwinkel en hulpmiddelen

Zorgwinkel en hulpmiddelen

Gespecialiseerd in het leveren en aanmeten van hulp-, zorg- en welzijnsmiddelen. Zoals bijvoorbeeld : borstprotheses, lingerie, therapeutische, elastische kousen voor arm en been, en/of andere compressiemiddelen. U wordt op professionele wijze geholpen, u staat als klant centraal en uw wensen worden zo goed mogelijk uitgevoerd. Alle hulpmiddelen worden volgens de verwijzing van uw arts geleverd.

Contactgegevens
Patrick Legebeke

Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
055-5811910/ 06-51602898

ProReva

Arnhemseweg 34k
7331 BL Apeldoorn
Tel: 055-5430900
http://www.proreva.nl
info@proreva.nl