Zorgverleners

Selecteer s.v.p. de gewenste zorgverlening in de regio Apeldoorn Noord-West

Apotheek

Ga voor informatie over medicijngebruik naar uw eigen apotheek in de buurt.

Coaching bij kanker en re-integratie

Coaching bij kanker 

Het hebben van kanker heeft veel impact op uw leven. Ziek zijn, de weg naar herstel en een nieuw evenwicht vinden zijn ingrijpend in uw dagelijks bestaan. Een kortlopend coachtraject biedt handvatten op psycho-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied, om weer energie op te doen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Tijdens dit proces begeleidt de coach u met een warm hart en rechte rug, waar en wanneer en zoals u dat wenst.

Contactgegevens

Gisella Wessels, Gediplomeerd coach bij Kanker
Gezondheidscentrum de Groene Hoven
Marconistraat 45
06 508 29 339
info@vialabor.nl
www.vialabor.nl of www.coachconnectbijkanker.nl

Contactgegevens

Connie Riphagen
Europalaan 82,
8161 ZL Epe
M.: 06 21 446 315
E.: c.riphagen@stap.nu
I.: www.stap.nu

Diëtist

Diëtist

De diëtist kan  u helpen bij vragen en/of problemen ten gevolge van (de behandeling van) uw kanker, zoals verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen en smaakverandering. Een goede voedingsinname draagt namelijk bij aan een vermindering van bijwerkingen tijdens de behandeling. Ook kan ik u bijstaan als er sprake is van ongewenst gewichtsverlies. U krijgt persoonlijk advies om uw eetpatroon aan te passen in alle fasen van uw ziekteproces. Wanneer normale voeding niet volstaat, kan de diëtist medische voeding voor u aanvragen.

Contactgegevens
Linda Roskam

Amphion 34, Marconistraat 45, Oude Beekbergerweg 21,
Frankenlaan 42, Apeldoorn
088-4253600
apeldoorn@dietheek.nl
www.dietheek.nl

Ergotherapie

Ergotherapie 
Ergotherapie biedt hulp als u moeite ondervindt ten gevolge van lichamelijke en/of cognitieve problemen. Uw betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer of kunnen blijven uitvoeren in de eigen woon-/werksituatie is uitgangspunt. Vragen kunnen gericht zijn op advies t.a.v. ondersteuning en verdeling van deze activiteiten, advies aan mantelzorgers en ondersteuning bij advies/ aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en voorzieningen.

Contactgegevens
Marike Robbers

Jean Monnetpark 19, 7336 BA Apeldoorn
06 – 46 29 53 82
 / 
Fax: 055 – 31 24 595
marikerobbers@ergo-apeldoorn.nl
www.ergo-apeldoorn.nl

Fysio- en oedeemtherapie

Fysio- en Oedeemtherapie
Behandeling van kanker kan op verschillende manieren effect hebben op het menselijk lichaam. Operaties, chemokuren en bestralingen kunnen zorgen voor vermoeidheid, huidproblemen, zwelling, littekenweefsel, ontstekingen, conditievermindering  en bewegingsbeperkingen. De oncologie fysiotherapeut en oedeemtherapeut helpen u de kwaliteit van uw leven te behouden en/of te verbeteren in de herstelfase of palliatieve fase. Samen met u wordt een persoonlijk herstelprogramma op maat gemaakt.

Contactgegevens
Karen Keus-Jansen
Rob Jansen
Renske Pluijm
055-5223534
info@fysiotherapiejansen.com
www.fysiotherapiejansen.com

Contactgegevens
Marieke van Dronkelaar

Sprengenweg 10
info@fysionu.nl
www.fysionu.nl

Huidtherapie en huidzorg

Huidtherapie en huidzorg

Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. Een huidtherapeut zal er alles aan doen om klachten als gevolg van huidaandoeningen te verminderen, op te lossen of te voorkomen. Specialisaties zijn o.a. oedeemtherapie, aanmeten van therapeutische elastisch kousen, wondverzorging, littekentherapie en lymftaping.

Contactgegevens

Maartje Nagel & Kimberly Martina

Burglaan 4, 7314 BL Apeldoorn
055-5789614 – 06-46178508
info@dermacentrumapeldoorn.nl
www.dermacentrumapeldoorn.nl

Logopedie

Logopedie

De logopedist begeleidt u bij problemen met (het slikken van) eten en drinken  en communicatie. Samen met u bekijkt de logopedist wat uw wensen en behoeften zijn en op welke manier deze functies kunnen worden verbeterd of gecompenseerd. U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het eten en drinken of u leert uw stem anders te gebruiken. Of u leert te communiceren met een communicatiehulpmiddel, zoals een iPad. Op verwijzing van de arts kan de logopedist u ook thuis behandelen.

Contactgegevens

Zoek een praktijk voor logopedie in een ander deel van Apeldoorn.

 

Natuurgeneeskundige therapie /Massagetherapie

Natuurgeneeskundige therapie

De natuurgeneeskundige therapeut helpt bij het hervinden van uw lichamelijke kracht, wanneer u kampt met vermoeidheid en overbelasting. Door het geven van massages vermindert de stress en doet u nieuwe energie op. De oorzaak van klachten wordt aangepakt door middel van gesprekken, bewustwording en praktijkgerichte oefeningen. Waarmee u zelf actief kan bijdragen aan uw herstel.

Massage bij kanker

De massagetherapeut geeft, binnen de beperkingen van de ziekte en de behandelingen, een optimale massage. Het lichaam raakt hierdoor niet verder uit balans, maar ontspant. De massage kan in elke fase van de ziekte gegeven worden.

Contactgegevens

Eugenie Wijburg,massagetherapeute
Joubertweg 14,
6861 DN Oosterbeek
06-42170536
info@juistebalans.net
www.juistebalans.net

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie richt zich op lichamelijke problemen op het gebied van lichaamshouding en de manier van bewegen of psychosomatische vragen op het gebied van angst, paniek, hyperventilatie en/of chronische pijn. U leert hoe u uw lichaam zo gunstig mogelijk kan belasten bij dagelijkse handelingen zodat uw minder of geen klachten ervaart, dit kan door het aanbieden van ademtherapie. Samen met u wordt gezocht hoe het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning verbeterd kan worden zodat er weer balans ontstaat.

Oefentherapie NCP

Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte kanker is pijn. Het Netwerk Chronische Pijn heeft een behandelwijze ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, waaronder pijn bij kanker. De behandeling richt zich op alle factoren van de pijn. De oorzaken, de gevolgen en hoe u er het beste mee kunt omgaan. De begeleiding kan worden ingezet tijdens de behandeling van kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

Contactgegevens

Zoek een praktijk voor oefentherapie in een ander deel van Apeldoorn.

Podotherapie en voetzorg

Medische Voetzorg 

Om de conditie van de kankerpatiënten zo optimaal mogelijk te houden is de medisch pedicure opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en mits de situatie het toelaat de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een Oncologie Voetverzorger kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Podologie

Een registerpodoloog en zorgschoenspecialist herkent en behandelt voet- en voetgerelateerde   houdingsklachten om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen. Er zal een uitgebreide anamnese afgenomen worden, zodat uw hulpvraag duidelijk wordt. Met moderne apparatuur worden er metingen en onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van uw klachten.

Contactgegevens
Marianne Reijerman-Spijkerbosch

Hoogakkerlaan 2
7314 EL Apeldoorn
06 13 42 83 41
pedicurereijerman@live.nl
www.pedicurereijerman.nl

Psychologische zorg

Psychologische zorg

Het leven met een ziekte zoals kanker is een traumatische gebeurtenis op zich, voor uzelf en voor uw omgeving. Wat hiervoor (nog) nodig is en hoe dit vorm te geven staat centraal in het proces wat de psychologisch zorgverlener met de cliënt aangaat. Herstel en steun vinden voor trauma’s en kwetsuren, in het bijzonder binnen seksualiteit en zingevingsvragen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Contactgegevens

Zoek een praktijk voor Psychologische zorg in een ander deel van Apeldoorn.

Thuiszorg

Thuiszorg 

Binnen uw wijk wordt gewerkt met kleine teams bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden, die 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn.
Er wordt zorg geboden in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn voor de patiënt. Deze zorg wordt aan huis gegeven en afgestemd op uw behoeften.

Palliatieve, terminale zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat hij of zij niet meer zal genezen. De zorg richt zich in deze palliatieve fase vooral op het voorkomen en behandelen van klachten. Tevens is de zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase kunnen beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht.

Contactgegevens
Trudy Willems & Berdine Koekoek

Albert Schweitzerlaan 31, 7334DZ Apeldoorn
0636581651
b.koekoek@gelre.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/

Contactgegevens
Hetty van der Veen

Regentesselaan 2B
7316 AC Apeldoorn
055-5295520
06-51601320 (altijd te bereiken)

www.dekap.nl

Zorgwinkel en hulpmiddelen

Zorgwinkel en hulpmiddelen

Zorgwinkels zijn over het algemeen gespecialiseerd in het leveren en aanmeten van hulp-, zorg- en welzijnsmiddelen. Zoals bijvoorbeeld haarwerken(pruiken), borstprotheses en lingerie, therapeutische, elastische kousen voor arm en been, en/of andere compressiemiddelen. U wordt op professionele wijze geholpen, u staat als klant centraal en uw wensen worden zo goed mogelijk uitgevoerd. Alle hulpmiddelen worden volgens de verwijzing van uw arts geleverd.

Contactgegevens
Patrick Legebeke
Albert Schweitzerlaan 31

7334 DZ Apeldoorn
055-5811910/ 06-51602898

Haarwerkspecialisten bieden hulp bij mensen die tijdens en/of na chemobehandelingen problemen hebben met hun haar. De huid- en  haarconditie worden zorgvuldig onderzocht. Daarna wordt met de klant een persoonlijk behandelplan besproken. Naast alle vormen van haarwerk wordt ook veel aandacht aan huidproblemen besteed; hiervoor worden tevens oplossingen geboden.

Contactgegevens
Le Salon Tamara
Kon. Lodewijklaan 158
7314 GL Apeldoorn

055-3553615