Zorgverleners

Selecteer s.v.p. de gewenste zorgverlening in de regio Apeldoorn Noord-Oost:

Apotheek

Coaching bij kanker en re-integratie

Coaching bij kanker
Het hebben van kanker heeft veel impact op uw leven. Ziek zijn, de weg naar herstel en een nieuw evenwicht vinden zijn ingrijpend in uw dagelijks bestaan. Een kortlopend coachtraject biedt handvatten op psycho-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied, om weer energie op te doen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Tijdens dit proces begeleidt de coach u met een warm hart en rechte rug, waar en wanneer en zoals u dat wenst.

Contactgegevens
Miranda Kalksma 
Moeraseik – 7325 HM Apeldoorn
Tel.: 06 37 11 89 80
info@startmoment.nl
www.startmoment.nl

Startmoment

Coaching bij kanker

Diëtist

Diëtist
De diëtist kan u helpen bij vragen en/of problemen ten gevolge van (de behandeling van) uw kanker, zoals verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen en smaakverandering. Een goede voedingsinname draagt bij aan vermindering van bijwerkingen tijdens de behandeling. Ook kan de diëtist u bijstaan als er sprake is van ongewenst gewichtsverlies. U krijgt persoonlijk advies om uw eetpatroon aan te passen in alle fasen van uw ziekteproces. Wanneer normale voeding niet volstaat, kan de diëtist medische voeding voor u aanvragen.

Contactgegevens
Linda Roskam
Apeldoorn
088-4253600

Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie biedt hulp als u moeite ondervindt ten gevolge van lichamelijke en/of cognitieve problemen. Uw betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer of kunnen blijven uitvoeren in de eigen woon-/werksituatie is uitgangspunt. Vragen kunnen gericht zijn op advies t.a.v. ondersteuning en verdeling van deze activiteiten, advies aan mantelzorgers en ondersteuning bij advies/ aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en voorzieningen.

Contactgegevens
Selma Sari
Marconistraat 165, 7316 PA Apeldoorn
06-82334646

selmasari@zekerthuis.com
www.zekerthuis.com

Fysio- en oedeemtherapie

Fysio- en Oedeemtherapie

Behandeling van kanker kan op verschillende manieren effect hebben op het menselijk lichaam. Operaties, chemokuren en bestralingen kunnen zorgen voor vermoeidheid, huidproblemen, zwelling, littekenweefsel, ontstekingen, conditievermindering  en bewegingsbeperkingen. De oncologie fysiotherapeut en oedeemtherapeut helpen u de kwaliteit van uw leven te behouden en/of te verbeteren in de herstelfase of palliatieve fase. Samen met u wordt een persoonlijk herstelprogramma op maat gemaakt.

Contactgegevens
Lisanne Steman,
Deventerstraat 120,
7321 LJ Apeldoorn.
Tel.: 055 3605681
lsteman@houwerenruijs.nl
www.fysiotherapiehouwerenruijs.nl

Contactgegevens
Wim Stuijvenberg
Pythagorasstraat 10,
7323 HE Apeldoorn.
Tel.: 055 3232865

Distelvlinderlaan 210,
7323 XB Apeldoorn.
055-7630443

www.fysio7huizen.nl
wim@fysio7huizen.nl

Huidtherapie en huidzorg

Huidtherapie en huidzorg

Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. Een huidtherapeut zal er alles aan doen om klachten als gevolg van huidaandoeningen te verminderen, op te lossen of te voorkomen. Specialisaties zijn o.a. oedeemtherapie, aanmeten van therapeutische elastisch kousen, wondverzorging, littekentherapie en lymftaping.

Contactgegevens
Esmeralda Koller en Anousca de Looij
Gezondheidszorgcentrum het Kristal,
Distelvlinderlaan 210 (Kamer R.022),
7223 XB Apeldoorn
Gezondheidscentrum SpoorZuid,
Arnhemseweg 2E,
7331 BK Apeldoorn

Logopedie

Raadpleeg een logopediepraktijk in een ander deel van Apeldoorn.

Logopedie

De logopedist begeleidt u bij problemen met (het slikken van) eten en drinken  en communicatie. Samen met u bekijkt de logopedist wat uw wensen en behoeften zijn en op welke manier deze functies kunnen worden verbeterd of gecompenseerd. U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het eten en drinken of u leert uw stem anders te gebruiken. Of u leert te communiceren met een communicatiehulpmiddel, zoals een iPad. Op verwijzing van de arts kan de logopedist u ook thuis behandelen.

Natuurgeneeskundige therapie / Massagetherapie

Natuurgeneeskundige therapie

De natuurgeneeskundige therapeut helpt bij het hervinden van uw lichamelijke kracht, wanneer u kampt met vermoeidheid en overbelasting. Door het geven van massages vermindert de stress en doet u nieuwe energie op. De oorzaak van klachten wordt aangepakt door middel van gesprekken, bewustwording en praktijkgerichte oefeningen. Waarmee u zelf actief kan bijdragen aan uw herstel.

Massage bij kanker

De massagetherapeut geeft, binnen de beperkingen van de ziekte en de behandelingen, een optimale massage. Het lichaam raakt hierdoor niet verder uit balans, maar ontspant. De massage kan in elke fase van de ziekte gegeven worden.

Contactgegevens
Eugenie Wijburg, massagetherapeute
Joubertweg 14,
6861 DN Oosterbeek

06-42170536
info@juistebalans.net
www.juistebalans.net

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapie richt zich op lichamelijke problemen op het gebied van lichaamshouding en de manier van bewegen of psychosomatische vragen op het gebied van angst, paniek, hyperventilatie en/of chronische pijn. U leert hoe u uw lichaam zo gunstig mogelijk kan belasten bij dagelijkse handelingen zodat uw minder of geen klachten ervaart, dit kan door het aanbieden van ademtherapie. Samen met u wordt gezocht hoe het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning verbeterd kan worden zodat er weer balans ontstaat.

Oefentherapie NCP

Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte kanker is pijn. Het Netwerk Chronische Pijn heeft een behandelwijze ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, waaronder pijn bij kanker. De behandeling richt zich op alle factoren van de pijn. De oorzaken, de gevolgen en hoe u er het beste mee kunt omgaan. De begeleiding kan worden ingezet tijdens de behandeling van kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

Medische Voetzorg

Medische Voetzorg 

Om de conditie van de kankerpatiënten zo optimaal mogelijk te houden is de medisch pedicure opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en mits de situatie het toelaat de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een Oncologie Voetverzorger kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Podologie

Een registerpodoloog en zorgschoenspecialist herkent en behandelt voet- en voetgerelateerde   houdingsklachten om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen. Er zal een uitgebreide anamnese afgenomen worden, zodat uw hulpvraag duidelijk wordt. Met moderne apparatuur worden er metingen en onderzoek gedaan o een goed beeld te krijgen van uw klachten.

Psychologische zorg

Psychologische zorg

Het leven met een ziekte zoals kanker is een traumatische gebeurtenis op zich, voor uzelf en voor uw omgeving. Wat hiervoor (nog) nodig is en hoe dit vorm te geven staat centraal in het proces wat de psychologisch zorgverlener met de cliënt aangaat. Herstel en steun vinden voor trauma’s en kwetsuren, in het bijzonder binnen seksualiteit en zingevingsvragen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Thuiszorg

Binnen uw wijk wordt gewerkt met kleine teams bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden, die 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn.
Er wordt zorg geboden in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn voor de patiënt. Deze zorg wordt aan huis gegeven en afgestemd op uw behoeften.

Contactgegevens

Tel nr: 0900-6906906
Bezoekadres: Twentelaan 15, Almelo
info@buurtzorgnederland.com
http://www.apeldoorn.buurtzorg.net

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat hij of zij niet meer zal genezen. De zorg richt zich in deze palliatieve fase vooral op het voorkomen en behandelen van klachten. Tevens is de zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt verleend in het ziekenhuis, thuis, hospices, verpleeghuizen, woon-zorgcentra, binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen instellingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen.

Terminale zorg

Als de stervensfase is aangebroken, spreken we van terminale zorg. Deze wordt thuis geboden door onderstaande thuiszorgorganisaties. Daarnaast kan er thuis ondersteuning geboden worden door vrijwilligers middels de volgende vrijwilligersorganisaties.

Hospice

Een hospice is een veilige, geborgen plaats, waar mensen hun laatste levensfase kunnen beleven. Er wordt zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht.

Contactgegevens palliatieve zorg
Berdine Koekoek, coördinator netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ, Apeldoorn
06-36581651

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

style="border:0" allowfullscreen>allowfullscreen>

Contactgegevens terminale zorg
Hetty van der Veen
Regentesselaan 2B
7316 AC Apeldoorn
055-5295520
06-51601320 (altijd bereikbaar)

www.dekap.nl

allowfullscreen>

Contactgegevens terminale zorg

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
“De Kruimelschaar”
Postbus 237,
8160 AE Epe
Tel.hulpdienst :  06-10135980
Tel.coördinator: 06 23795462 (Marian Blauw)
Bezoekadres
Hospice “Casa Vera”
Eperweg 20 A,
8167 LH Oene

style="border:0" allowfullscreen>allowfullscreen>

Contactgegevens terminale zorg

Hospice “Apeldoorn”
Polkastraat 5
7323 KZ Apeldoorn
Tel.: 055-506 11 09
website hospice “Apeldoorn”
Email:hospice apeldoorn